ПРОГРАМИРАНЕ С ПАЙТЪН

  • Методология: АБВ Академия
  • Подходяща възраст: 7-16г.
  • Времетраене: 28 занятия по 120 мин./ занятие
Курс за начинаещи по Пайтън

Курсът цели да запознае учениците по практичен и атрактивен начин с ключовите елементи в програмирането – променливи, масиви, цикли, функции, събития и други, като за тази цел използваме разнообразни хардуерни и софтуерни платформи. Целта е децата да се запознаят с богатия набор от приложения на програмирането в сферата на ИТ, като: анимация, разработване на игри, програмиране на датчици, управление на дрон, роботи и др. 

Децата прилагат наученото в екипна работа по проекти, развивайки умения за партниране, отговорност, мотивация към крайната цел, креативност и други.

За повече информация и помощ с възможностите за записване – 0882 035343

График и форми за записване

Всеки курс по пайтън включва 7 занятия.