Неучебни дни

  • 2 Март – Учебен ден
  • 3 Март – Неучебен ден
  • 4 Март – Учебен ден
  • 5 Март – Учебен ден
  • 6 Март – Учебен ден
  • 1-10 Април – Учебни дни в АБВ Академия ( пролетна ваканция в училище )
  • 22-23-24-25 Април – Неучебни дни ( Великден )
  • 30 Април, 1-2 Май – Неучебни дни ( Ден на труда )
  • 6-7-8 Май – Неучебни дни