Начало на учебната година – 1 октомври 2022

Забавна Математика 4- 8 год.

Кратко описание на курса:

 1. 30 занятия за една учебна година: октомври – май по авторска методика на „Забавна Математика“
 2. Занятие: веднъж седмично
 3. Всички материали са включени в цената
 4. Цел – да покажем на децата, че математиката не е само на калкулатора на телефона, че не е единствено аритметика, а наука, която описва света около нас и може да бъде много забавна и интересна.
 5. Кои са нашите преподаватели – млади хора, завършили училища с математически профил. Те общуват с лекота с децата и могат да ги заразят с тяхната любов към математиката.

Подробно описание на курса: Курсовете по забавна математика се водят по авторска методика на „Забавна Математика“, доказала се през дванайсетте години на обучение. Целта ни е да покажем на децата математиката по практичен, забавен и завладяващ начин. Така те разбират, че тя не е само на калкулатора на телефона, а навсякъде около нас и ние я ползваме постонно. Училищната програма набляга изключително много на аритметика и пренебрегва логиката, геометрията и това, че математиката описва природата и околния свят. Не всеки е гениален математик, но всеки може да обича математиката, ако му бъде показана със сърце и ръце.

Всеки срок е разделен на четири модула – Забавна Аритметика, Забавна геометрия, Логика, Математика в природата и изкуството.

В часовете използваме ефективни материали, игри и най-наличния инструмент – нашето тяло, с които децата да могат да се докоснат до магията на математиката.

Групите са ограничени до 12 деца включително, за които се грижат двама преподаватели. Часовете са веднъж седмично, като отработване е допустимо с друга група, която в момента се намира на същия урок.

състезателна математика 1- 4 клас

Кратко описание на курса:

 1. 20 занятия за една учебна година: октомври – март. Допълнителен модул от 10 занятия се предлага от април до май.
 2. Занятие: веднъж седмично – 90мин.
 3. Всички материали са включени в цената
 4. Цел – да се надградят знанията от училище и решават задачи на ниво математическо състезание за съответния клас
 5. Профил на преподавателите – хора, завършили училище със задълбочено изучаване на математиката, които я обичат и могат да предадат тази любов на децата. Участвали са в състезания.
 6. Предлага се в ограничен брой локации: Лозенец, Младост 1, Гео Милев, Люлин и Отдалечено

Подробно описание на курса: Състезателна математика създадохме за децата, които обичат предизвикателствата и изпитват истинско удоволствие да решават задачи. Материалът обхваща задачи, които често се падат на състезания. Тук приветстваме всички деца, които имат състезателен дух.

Целта на курса е децата да откриват нестандартни решения, да се справят рационално с поставения въпрос и не на последно място да вярват в себе си. Не гарантираме, че всички деца стават медалисти и топ състезатели, но обещаваме повече увереност и хъс за свободно плаване в океана от състезателни задачи.

Курса включва 20 занятия, които разглеждат видовете задачи, включени в различните математически състезания. След средата на март, когато започват повечето математически състезания в България, децата могат да продължат с нас допълнителен модул от 10 занятия или да се съсредоточат върху участието си на състезания. Записването за допълнителния модул става през март.

График и записване в залите на АБВ Академия

София

други градове

отдалечено

За информация как да достигне курсът до децата от Вашата детска градина или занималня – info@abvacademy.com или 0886 235 813