Състезателна математика 1-4 клас

Начало на учебната година – 1 октомври 2022

състезателна математика 1- 4 клас

Кратко описание на курса:

  1. 20 занятия за една учебна година: октомври – март. Допълнителен модул от 10 занятия се предлага от април до май.
  2. Занятие: веднъж седмично – 90мин.
  3. Всички материали са включени в цената
  4. Цел – да се надградят знанията от училище и решават задачи на ниво математическо състезание за съответния клас
  5. Профил на преподавателите – хора, завършили училище със задълбочено изучаване на математиката, които я обичат и могат да предадат тази любов на децата. Участвали са в състезания.
  6. Предлага се в ограничен брой локации: Лозенец, Младост 1, Гео Милев, Люлин и Отдалечено

Подробно описание на курса: Състезателна математика създадохме за децата, които обичат предизвикателствата и изпитват истинско удоволствие да решават задачи. Материалът обхваща задачи, които често се падат на състезания. Тук приветстваме всички деца, които имат състезателен дух.

Целта на курса е децата да откриват нестандартни решения, да се справят рационално с поставения въпрос и не на последно място да вярват в себе си. Не гарантираме, че всички деца стават медалисти и топ състезатели, но обещаваме повече увереност и хъс за свободно плаване в океана от състезателни задачи.

Курса включва 20 занятия, които разглеждат видовете задачи, включени в различните математически състезания. След средата на март, когато започват повечето математически състезания в България, децата могат да продължат с нас допълнителен модул от 10 занятия или да се съсредоточат върху участието си на състезания. Записването за допълнителния модул става през март.

локации и записване

За информация как да достигне курсът до децата от Вашето училище – info@abvacademy.com или 0886 235 813